-- --- .-. ... .

Discussion in 'The Bathroom Wall' started by EXQEX9, Mar 2, 2008.

 1. EXQEX9

  EXQEX9 Yep.

  .-- .... --- / .... . .-. . / -.- -. --- .-- ... / -- --- .-. ... . / -.-. --- -.. . ..--..?  .- -. -.-- --- -. . / .- - / .- .-.. .-.. ..--..?
   

 2. Iris

  Iris rainbow 11!

  Hmm.... Can I buy a vowel?
   
 3. EXQEX9

  EXQEX9 Yep.

  yep yep!!

  stinking charlim
   
 4. ExpectantlyIronic

  ExpectantlyIronic e̳̳̺͕ͬ̓̑̂ͮͦͣ͒͒h̙ͦ̔͂?̅̂ ̾͗̑

  No. I used an online translator.
   
 5. redsoxocd

  redsoxocd living on the border

  -- --- .-. ... . | -.-. --- -.. . | .. ... | .- .-- ... --- -- . | ..--.. | | .. - ... | ... ..- .--. . .-. | ..-. ..- -. | - --- | .-- .-. .. - . | .. -. | ..--.. | | .- -. -.. | - --- | ..- ... . | --- -. | .-- .- .-.. -.- .. . | - .- .-.. -.- .. . ... | ..--.. | | .. | ..- ... . -.. | - --- | -.- -. --- .-- | .. - | -... -.-- | .... . .- .-. - | .- -. -.. | - .... . -. | .. | ..-. --- ..- -. -.. | -... . - - . .-. | - .... .. -. --. ... | - --- | --- -.-. -.-. ..- .--. -.-- | -- -.-- | -... .-. .- .. -. | .-- .. - .... | ..--.. |
   
 6. Psyco

  Psyco Food Whore

  .. ... .... --- ..- .-.. -.. -... . . ...- .. .-.. .- -. -.. - -.-- .--. . --- ..- - - .... .. -. --. ... .. -. -- --- .-. ... . --..-- - .... . -. - .-. .- -. ... .-.. .- - . .. - - --- -- --- .-. ... .
   
 7. redsoxocd

  redsoxocd living on the border

  - .... .- - / .-- --- ..- .-.. -.. -. - / -... . / -... . .. -. --. / . ...- .. .-.. / - .... .- - / .-- --- ..- .-.. -.. / -... . / -... . .. -. --. / .- .-- ... --- -- . .-.. -.-- / -.-. --- --- .-..
   
 8. Hanzo_Hattori

  Hanzo_Hattori For the Horde!

 9. EXQEX9

  EXQEX9 Yep.

  Where do you find all your goddamn pictures...?
   
 10. Hanzo_Hattori

  Hanzo_Hattori For the Horde!

Share This Page